TOVAR V AKCII

Cena 12,90 €
skladom
Cena 18,90 €
skladom
Cena 15,00 €
skladom

KONTAKT

Fashionworld
Štefánikova 205/01
029 01 Námestovo
tel: +421910122250
info@fashionworldsk.com

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 12,90 €
skladom

AKO NAKUPOVAŤ » Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e- shop  FASHIONWORLDSK.COM

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle FASHIONWORLDSK.COM V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Mgr. Jana Hrubjaková
Oravská Jasenica 74
IČO: 45 940 720
DIČ: 1077 184 526 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope FASHIONWORLDSK.COM na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope FASHIONWORLDSK.COM, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info

FashionWolrd si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shopeFASHIONWORLDSK.COM, AK nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v e-shope FASHIONWORLDSK.COM a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je FASHIONWORLDSK.COM povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete FASHIONWORLDSK.COM svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu VMgr. Jana Hrubjaková
Oravská Jasenica 74
IČO: 45 940 720
DIČ: 1077 184 526 prípadne emailom na info@fashionworldsk.com.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný FashionWORLD informovať o ich zmene poštou na adresu Mgr. Jana Hrubjaková prípadne emailom na info@fashionworldsk.com

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s FASHIONWORLDSK.COM ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od FASHIONWORLDSK.COM vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných FASHIONWORLDSK.COM.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a prepravná spoločnosť GLS a GEIS.

Všeobecné ustanovenia

1. Kupujúci zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre predaj a dodávku tovaru stanovené majiteľom e-shopu www.fashionworldsk.com

2. Objednávka sa môže uskutočniť len sa sránke www.fashionworldsk.com

3. Na všetky text a fotky zobrazené na stránke www.fashionworldsk.com sa vzťahuje autorský zákon a je zakázané ich ďalšie použitie, zverejňovanie alebo rozmnožovanie bez nášho súhlasu.

4. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci podaním objednáky umožňuje, aby Mgr. Jana Šilláková ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použila osobné údaje, ktoré boli vyžiadané pri zadaní objednávky, v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov a katalógov. Poskytnunie údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o ich vymazanie.

Fashionworld Požičovňa šiat - Námestovo

Objednávka tovaru

1. Kupujúci musí v objednávke uviesť meno , priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo ( po odoslaní balíka na vašu adresu Vám bude odoslaná informácia sms správou)  a mailovú adresu.

2. Kupujúci sa podaním objednávky zaväzuje tovar prebrať a zaplatiť.

3. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné straty spôsobené neprevzatím otvaru a t.j. náklady  spojené s nabalením tovaru a následným zaslaním tovaru. Predávajúci si v prípade takejto finančnej straty vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho náhradu straty sumou 5 EUR. V prípade nezaplatenia tejto sumy do 14 dní od doručenia výzvy kupujúcemu, bude táto pohľadávka postúpená  externej inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalšie kroky pri správe objednávky.

4. Objednávka je záväzná a storno objednávky je mžné len do 24 hodín od jej uskutočnenia a to mailom alebo telefonicky.

5. Tovar zasielame dobierkou a platíte pri odbere na pošte. Za dobierku si účtujeme sumu 3 EUR. Pokiaľ je  objednávka nad 50 eur, poštovné je zadarmo.

6. Pokiaľ je tovar skladom, bude vám odoslaný najbližší pracovný deň po objednaní. O odoslaní tovaru na adresu kupujúceho informujeme kupujúceho formou sms správy. Tovar, ktorý nie je skadom vám doručíme do max. 21 dní od zadania objednávky.  V prípade,že  tovar ktorý ste si objednali nemôžeme zabezpečiť z nejakých nedefinovaných dôvodov, oznámime Vám to prostredníctvom sms alebo mail